Saerhâd

Golwg un-llygeidiog ar amryw bethau

Thursday, August 26, 2004

Twat. Digwydd bod yn Sais. Ond Twat go iawn.

P'nawn da bobol, mae SAERHÂD yn ôl er gwaetha' "problemau technegol". Hynny yw, fi yn ffwcio o gwmpas yn trio cael y blydi peth yma i weithio ac yn gneud smonach llwyr ohoni. Felly am ryw reswm 'dwi 'di colli'r cwynion oedd wedi'i gadael yma gan rai ohono chi yn y dyddia' dwytha' 'ma. Ond dwi nôl rwan efo cot o baent a bron iawn popeth yn y Gymraeg, fel dylia hi fod 'de.

Beth bynnag, 'dwi yma i gwyno, felly ffwr' a fi. Dyma fi'n mynd i'r pictiwrs nithiwr efo'r annwyl Saeres. Dwi ddim yn mynd i sôn am y ffilm na'i adolygu, cewch fynd i'r 'Pictiwrs' am hynny, mae yna linc gyferbyn. (Na, dwi ddim yn dallt sut i osod y linc yn fama.)

Ia, lle o'n i rwan, o ia, pictiwrs nithiwr. Am ryw reswm i Landudno atho ni yn hytrach na Bangor. Well gen i gefnogi'r hen Plaza, ond doedd na ddim gwerth ei weld yna. Iesu gwyn dwi'n mwydro. Ta waeth.

Felly dyna lle'r oeddan ni, yng nghyffordd Llandudno efo hanner awr i fynd cyn dechra'r ffilm. Duw, peint fasa'n neis medda fi, felly ffwr' a ni i dy tafarn cyfagos. Wrth gerddad i mewn, dyma ryw foi yn deud rwbath am y Saeres. Mi ddewisiodd y ddau ohona ni ei anwybyddu, a mynd at y bar i nol peint cyn ffindio cornel ddistaw i'w fwynhau. Champion. Ond ddim am hir.

Dyma'r boi oedd tu allan yn dod fewn i'r dafarn, a dod ata ni. Roedd o'n bod yn boen-yn-din, trio siarad efo ni drw'r adag, a trio'n sialensu am gêm o pool am resymau twatlyd.

"Ey! Arr Kid! Play pool with me! I'll fuckin' beat ya! I'll take your woman! She fancies me, I can tell"

"Look, do you mind? You're harassing my girlfriend and being a pain. We don't want to play pool, we're off to the cinema in twenty minutes. So, please just - "

"Eyy! Wossis? Arr kid, c'mon! Play pool! I'll fuckin' 'ave you an' your woman!"

Rwan yn anffodus, dwi'n reit debyg i Meical Jacsyn mewn un ffordd. "Aim a lyfyr not a ffaityr". Ro'n i'n marw isio rhoi dwrn i'r boi 'ma. Roedd o'n ffwc o anghynnes tuag ata ni, ond do'n i ddim yn siwr faint o 'ffrindia' oedd ganddo fo yn y dafarn. Felly'r unig opsiwn oedd i drio bod yn rhesymol.

"C'mon our kid!" Ia, ffycin' manc oedd y boi 'ma. "I'll give you a head start! Two shots!"

"No. We're just finishing our drink and going to the cinema."

Peth ydi, faswn i wedi ffwcin hamro fo ar y pool. Mae gen i fwrdd SuperLeague yn y ty, felly dwi'n reit handi efo'r peli.

"C'mon you fuckin' student!" Petha'n dechra' troi'n gas. 'Di'r Saeres heb fod yn sdiwdant ers blynyddoedd, ac er fy mod i'n sdiwdant erbyn hyn, fetiai ganpunt mod i wedi talu mwy o drethi yn fy mywyd na'r coc-oen yma. Ond beth bynnag...

"Play pool! For your woman!"

"No. Piss off." Wedyn dyma'r 'hwyl' go iawn yn dechra'. Dyma'r boi yn troi at weddill y dafarn ac yn gweiddi:

"Who the fuck do these students think they are? Comin' into our country and acting like this. Fucking wankers."

Wel, os oedd ganddo ffrindia' neu beidio, roedd raid i fi ateb nôl. (a gyda llaw, ydio wir yn meddwl fod sdiwdants yn dod o wlad dramor? Sdiwd-yr-land?!)

"Coming into YOUR country? Which country's that then?"

"England innit!"

"Yeah well you're in Wales now. I'm Welsh, you're English. I think it's you that's come into my country. So who the fuck do you think you are, talking shit and harassing women, in MY country? "

Ffwcin hel roedd yr hen galon yn carlamu erbyn hyn, a'r adrenalin yn rhuthro drwyddai.

"Speak fucking English will you. I don't understand a word you're saying you fuckin' sheepshagger."

Gyda hyn, cododd criw o hogia' wrth y bar i'w traed. O ffwc. Ro'n i'n siwr fy mod i ar fin cal fy stido'n iawn. Gwasgais law y Saeres, a dyma hi'n gwasgu'n ôl, fel tasa ni'n deud ta-ta.

"Get out of this pub now" Medda'r mwya' o'r hogia'. Dyma'r Manc a fi'n edrach ar ein gilydd, methu deud wrth bwy oedd o'n siarad.

"Get out before we throw you out you manc wanker" A ffwrdd a fo heb ddeud un smic.

Ffw-cin hel, 'dwi 'rioed 'di teimlo rhyddhâd fel'na. Diolch yn fawr, hogia' calad cyffordd Llandudno!

Felly i gloi y stori hir-wyntog yma, ffwcinel ma'na wancars go iawn o gwmpas yn does? Digon i droi rwyn yn dori mynuffari.

Hwyl!

Wednesday, August 25, 2004

Blydi Maboljymps / Lle ddiawl mae'n nhgymdogion i ?!

Wel, mi ddudis i y byddwn i nôl yma i gwyno cyn gynted ag yr oedd gen i rywbeth i gwyno amdano. A duw â wyr, mae hyn yn fater hollbwysig. Anhegwch o'r eithaf. Anghyfiawnder afiach! Ffycin' Olympics!

Cyn i chi dagu ar eich tôst a gyrru Eusebio atai i dorri'n nghoesau, gwrandwch da chi. 'Sgen i ddim problem benodol efo maboljymps a 'lympics ac ati. Croeso i bawb o bobl y byd redag a neidio a ballu, heb sôn am daflu petha'. Awê.

OND!

Pam mae hyn yn golygu wythnosau heb fy hoff raglen (eto - peidwich a sôn am ffycin' Wimbyldyn...o leia' di'r 'lympics ond ymlaen bob pedair blynadd, thanc ffwc), dwi'n dueddol o wylltio. Os da chi heb ddyfalu eto pa raglen yw fy hoff raglen, yn wir, un o'n hoff raglenni ers 1987 neu rwbath felly, wel, rhag cywilydd. Pa raglen yw'r cynta' i gael ei daflu o'r ffordd er lles blydi tennis a maboljymps? Neighbours. Ia, Neighbours. Na, 'sgen i ddim cywilydd. O gwbwl.

Na, dwi heb golli arni, dwi flynyddoedd o flaen pawb. Eto. Pan fydd y rhaglen wych yma yn cael ei ddedfrydu i farwolaeth, mi fydd yna le yma...pawb yn beichio crio a deud gymaint o gariad oedd ganddynt at drigolion Ramsey Street. Pam? Am ei fod yn un o'r petha' gora' ar y bocs! Erioed!

Wir yr rwan, arhoswch efo fi. Mae'r rhaglen wedi bod drwy gyfnodau gwael (y Starks, e.e. - ffyc off. A Todd a Cody a ballu. Wancars) heb os, ond mae'r flwyddyn yma wedi bod yn flwyddyn wych i bobol fel fi sydd yn dallt y dalltins. Mae'r sgriptiau wedi gwella'n gyson, a mae rhai o'r actorion yn amlwg i weld yn mwynhau eu hunain. Ffycin gwych o raglen. Lle arall gewch chi Dr.K yn refio fatha nytar off 'i ben, Scotty Timmins yn fflasio'i dîn at geir, heb sôn am y ffordd hyn-od ma' Jack Scully wrthi'n trawsnewid i hick americanaidd ("Aww Maaaw!")? Hmmmm?

Allai ddim mynd 'mlaen mwyach am y 'rhen gymdogion - dwi'n dechra' teimlo'n drist, a hitha'n tynnu at amser cinio - amser Neighbours.

Felly, i gloi, twll tîn i'r 'lympics a twll tîn i bawb sydd yn anghytuno efo fi. Rhydd i bawb ei farn a ballu...ond ddim yn yr achos yma.

A dwi ddim yn bod yn eironig na ffyc-ôl fel'na. Dwi o ddifri. Mae'r rhaglan yn gachboeth, ac yn haeddu gwell triniaeth.

Hwyl, a cofiwch - mae pawb angen cymdogion da.

Monday, August 23, 2004

Croeso....am y tro

Un dau, un dau...

Tesdio, tesdio, un dau tri

Croeso i Saerhâd, blog Ifan Saer. Cyfle euraidd i fi ladd ar pawb a phopeth heb gael neb yn ateb yn ôl. Gwych!

Wel does gen i ddim lot o syniad efo'r petha' ma, felly maddeuwch i fi os ydi hwn am fod yn ddechreuad reit ddi - fflach i'r blog yma, blog sy'n barod yn arddangos addewid mawr i fod yn reit ffycin wych. Un ai hynny neu mi fydd yn hollol gachlyd. Gawn ni weld sut eith hi.

'Dwi ddim am sgwennu ffyc-ôl o bwys tan mod i'n gweld bod y peth yn gweithio'n iawn. A hyd yn oed wedyn, mi fydd raid i fi feddwl am rwbath o bwys i sgwennu yma. Achos allai ddeutha chi rwan, dwi'm yn meddwl y byddai'n sgwennu am unryw hen gachu sy'n dod i'm mhen, neu sut i fi wylltio gorod talu 45c am beint o lefrith bora 'ma. Ond wedi meddwl, falla gewch chi dipyn o hynna....faswn i'm yn synnu.

Felly am y tro, cymrwch ofal, a bihafiwch. Mi fyddai'n ôl cyn bo hir i roid y byd yn 'i le...neu beidio.

Hwyl