Saerhâd

Golwg un-llygeidiog ar amryw bethau

Wednesday, August 25, 2004

Blydi Maboljymps / Lle ddiawl mae'n nhgymdogion i ?!

Wel, mi ddudis i y byddwn i nôl yma i gwyno cyn gynted ag yr oedd gen i rywbeth i gwyno amdano. A duw â wyr, mae hyn yn fater hollbwysig. Anhegwch o'r eithaf. Anghyfiawnder afiach! Ffycin' Olympics!

Cyn i chi dagu ar eich tôst a gyrru Eusebio atai i dorri'n nghoesau, gwrandwch da chi. 'Sgen i ddim problem benodol efo maboljymps a 'lympics ac ati. Croeso i bawb o bobl y byd redag a neidio a ballu, heb sôn am daflu petha'. Awê.

OND!

Pam mae hyn yn golygu wythnosau heb fy hoff raglen (eto - peidwich a sôn am ffycin' Wimbyldyn...o leia' di'r 'lympics ond ymlaen bob pedair blynadd, thanc ffwc), dwi'n dueddol o wylltio. Os da chi heb ddyfalu eto pa raglen yw fy hoff raglen, yn wir, un o'n hoff raglenni ers 1987 neu rwbath felly, wel, rhag cywilydd. Pa raglen yw'r cynta' i gael ei daflu o'r ffordd er lles blydi tennis a maboljymps? Neighbours. Ia, Neighbours. Na, 'sgen i ddim cywilydd. O gwbwl.

Na, dwi heb golli arni, dwi flynyddoedd o flaen pawb. Eto. Pan fydd y rhaglen wych yma yn cael ei ddedfrydu i farwolaeth, mi fydd yna le yma...pawb yn beichio crio a deud gymaint o gariad oedd ganddynt at drigolion Ramsey Street. Pam? Am ei fod yn un o'r petha' gora' ar y bocs! Erioed!

Wir yr rwan, arhoswch efo fi. Mae'r rhaglen wedi bod drwy gyfnodau gwael (y Starks, e.e. - ffyc off. A Todd a Cody a ballu. Wancars) heb os, ond mae'r flwyddyn yma wedi bod yn flwyddyn wych i bobol fel fi sydd yn dallt y dalltins. Mae'r sgriptiau wedi gwella'n gyson, a mae rhai o'r actorion yn amlwg i weld yn mwynhau eu hunain. Ffycin gwych o raglen. Lle arall gewch chi Dr.K yn refio fatha nytar off 'i ben, Scotty Timmins yn fflasio'i dîn at geir, heb sôn am y ffordd hyn-od ma' Jack Scully wrthi'n trawsnewid i hick americanaidd ("Aww Maaaw!")? Hmmmm?

Allai ddim mynd 'mlaen mwyach am y 'rhen gymdogion - dwi'n dechra' teimlo'n drist, a hitha'n tynnu at amser cinio - amser Neighbours.

Felly, i gloi, twll tîn i'r 'lympics a twll tîn i bawb sydd yn anghytuno efo fi. Rhydd i bawb ei farn a ballu...ond ddim yn yr achos yma.

A dwi ddim yn bod yn eironig na ffyc-ôl fel'na. Dwi o ddifri. Mae'r rhaglan yn gachboeth, ac yn haeddu gwell triniaeth.

Hwyl, a cofiwch - mae pawb angen cymdogion da.

Mae 3 yn cwyno:

Am gwyno?

<< Adra'