Saerhâd

Golwg un-llygeidiog ar amryw bethau

Thursday, August 26, 2004

Twat. Digwydd bod yn Sais. Ond Twat go iawn.

P'nawn da bobol, mae SAERHÂD yn ôl er gwaetha' "problemau technegol". Hynny yw, fi yn ffwcio o gwmpas yn trio cael y blydi peth yma i weithio ac yn gneud smonach llwyr ohoni. Felly am ryw reswm 'dwi 'di colli'r cwynion oedd wedi'i gadael yma gan rai ohono chi yn y dyddia' dwytha' 'ma. Ond dwi nôl rwan efo cot o baent a bron iawn popeth yn y Gymraeg, fel dylia hi fod 'de.

Beth bynnag, 'dwi yma i gwyno, felly ffwr' a fi. Dyma fi'n mynd i'r pictiwrs nithiwr efo'r annwyl Saeres. Dwi ddim yn mynd i sôn am y ffilm na'i adolygu, cewch fynd i'r 'Pictiwrs' am hynny, mae yna linc gyferbyn. (Na, dwi ddim yn dallt sut i osod y linc yn fama.)

Ia, lle o'n i rwan, o ia, pictiwrs nithiwr. Am ryw reswm i Landudno atho ni yn hytrach na Bangor. Well gen i gefnogi'r hen Plaza, ond doedd na ddim gwerth ei weld yna. Iesu gwyn dwi'n mwydro. Ta waeth.

Felly dyna lle'r oeddan ni, yng nghyffordd Llandudno efo hanner awr i fynd cyn dechra'r ffilm. Duw, peint fasa'n neis medda fi, felly ffwr' a ni i dy tafarn cyfagos. Wrth gerddad i mewn, dyma ryw foi yn deud rwbath am y Saeres. Mi ddewisiodd y ddau ohona ni ei anwybyddu, a mynd at y bar i nol peint cyn ffindio cornel ddistaw i'w fwynhau. Champion. Ond ddim am hir.

Dyma'r boi oedd tu allan yn dod fewn i'r dafarn, a dod ata ni. Roedd o'n bod yn boen-yn-din, trio siarad efo ni drw'r adag, a trio'n sialensu am gêm o pool am resymau twatlyd.

"Ey! Arr Kid! Play pool with me! I'll fuckin' beat ya! I'll take your woman! She fancies me, I can tell"

"Look, do you mind? You're harassing my girlfriend and being a pain. We don't want to play pool, we're off to the cinema in twenty minutes. So, please just - "

"Eyy! Wossis? Arr kid, c'mon! Play pool! I'll fuckin' 'ave you an' your woman!"

Rwan yn anffodus, dwi'n reit debyg i Meical Jacsyn mewn un ffordd. "Aim a lyfyr not a ffaityr". Ro'n i'n marw isio rhoi dwrn i'r boi 'ma. Roedd o'n ffwc o anghynnes tuag ata ni, ond do'n i ddim yn siwr faint o 'ffrindia' oedd ganddo fo yn y dafarn. Felly'r unig opsiwn oedd i drio bod yn rhesymol.

"C'mon our kid!" Ia, ffycin' manc oedd y boi 'ma. "I'll give you a head start! Two shots!"

"No. We're just finishing our drink and going to the cinema."

Peth ydi, faswn i wedi ffwcin hamro fo ar y pool. Mae gen i fwrdd SuperLeague yn y ty, felly dwi'n reit handi efo'r peli.

"C'mon you fuckin' student!" Petha'n dechra' troi'n gas. 'Di'r Saeres heb fod yn sdiwdant ers blynyddoedd, ac er fy mod i'n sdiwdant erbyn hyn, fetiai ganpunt mod i wedi talu mwy o drethi yn fy mywyd na'r coc-oen yma. Ond beth bynnag...

"Play pool! For your woman!"

"No. Piss off." Wedyn dyma'r 'hwyl' go iawn yn dechra'. Dyma'r boi yn troi at weddill y dafarn ac yn gweiddi:

"Who the fuck do these students think they are? Comin' into our country and acting like this. Fucking wankers."

Wel, os oedd ganddo ffrindia' neu beidio, roedd raid i fi ateb nôl. (a gyda llaw, ydio wir yn meddwl fod sdiwdants yn dod o wlad dramor? Sdiwd-yr-land?!)

"Coming into YOUR country? Which country's that then?"

"England innit!"

"Yeah well you're in Wales now. I'm Welsh, you're English. I think it's you that's come into my country. So who the fuck do you think you are, talking shit and harassing women, in MY country? "

Ffwcin hel roedd yr hen galon yn carlamu erbyn hyn, a'r adrenalin yn rhuthro drwyddai.

"Speak fucking English will you. I don't understand a word you're saying you fuckin' sheepshagger."

Gyda hyn, cododd criw o hogia' wrth y bar i'w traed. O ffwc. Ro'n i'n siwr fy mod i ar fin cal fy stido'n iawn. Gwasgais law y Saeres, a dyma hi'n gwasgu'n ôl, fel tasa ni'n deud ta-ta.

"Get out of this pub now" Medda'r mwya' o'r hogia'. Dyma'r Manc a fi'n edrach ar ein gilydd, methu deud wrth bwy oedd o'n siarad.

"Get out before we throw you out you manc wanker" A ffwrdd a fo heb ddeud un smic.

Ffw-cin hel, 'dwi 'rioed 'di teimlo rhyddhâd fel'na. Diolch yn fawr, hogia' calad cyffordd Llandudno!

Felly i gloi y stori hir-wyntog yma, ffwcinel ma'na wancars go iawn o gwmpas yn does? Digon i droi rwyn yn dori mynuffari.

Hwyl!

Mae 5 yn cwyno:

Am gwyno?

<< Adra'