Saerhâd

Golwg un-llygeidiog ar amryw bethau

Tuesday, October 05, 2004

Llawenhewch. Dwi nôl.

Gwir bob gair, dwi nôl a hynny ar ôl meddwl na fyddwn i byth a'n nhraed ar dir Cymreig byth eto. Peidiwch a gofyn - dwi'n dwat fatalistic nath byth goelio y byddai'r blydi awyren yn cyraedd nôl yn saff a mewn un darn. Ond diawl ots am hynny, na chwaith am lle fues i. Dwi ddim yma i sgwennu colofn deithio, dwi yma i gwyno.

Rhag ofn bo' chi'n meddwl fy mod i'n gont surbwch, mi allai ddeud wrtha chi rwan mai dim ond dwywaith ges i reswm i gwyno. A dyma'r cyntaf.

Dyna lle ro'n i, yn bell, bell i ffwrdd o adra yn mwynhau jygia' mawr o'r gwin lleol mewn bar bach distaw ar ochr ryw fynydd. Dim ond fi a'r Saeres a ffwc o olygfa (heb anghofio'r gwin, wrth gwrs). Sydyn reit, dyma na griw o bobol h^yn yn dod i eistedd ar y bwrdd nesa'. Felly dyma ddechra' gwrando ar sgwrs y bobl 'ma, achos ma na hwyl i'w gael 'does...

Sydyn reit, dyma'r hen glust oedd wedi bod yn hiraethu rai oriau yn nôl yn clywad amball swn cyfarwydd. Ac un arall, ac un arall, ond... pa iaith oedd y bobol yma'n siarad? Sydyn reit, daeth un frawddeg yn glir o afael gweddill y sgwrs.

"Yes, it's a helyfy fiw usnt ut, yes"

Wel, Saesneg oedd yr iaith ond doedd yna ddim dwywaith mai Cymro Cymraeg oedd y boi 'ma. A un o'n ardal i ar ben hynny, bendant. Roedd raid i fi o leia' deud helo rwan doedd. Ond ym mha iaith? Cofiwch do'n i heb glywad gair o Gymraeg gan r'un ohonyn nhw, Saesneg oedd iaith y sgwrs, felly o'r diwadd dyma fi'n troi atyn nhw ac yn deud yn fy Saesneg gwaetha' -

"Ecsciws mi. âr iw bai eni chans ffrom north wêls?"

"Ydym tad, o Ogledd Cymru! Un o le wyt ti?"

Blydi hel! Roedd bob un ohonyn nhw'n Gymry Cymraeg! Bob un wan jac! Ac wrth gwrs, gan ei bod nhw'n Gymry Cymraeg, roedd hi'n hawdd uffernol i ni wneud cysylltiadau'n sydyn iawn o ran "ti'n nabod pwy-a-pwy" ac ati. Gwych! Ond...

Dim tan i'r wefr o fod wedi bod yn ei morio hi yn y Gymraeg basio ac i'r sgwrs wahanu'n ôl i ddau fwrdd y daeth y gwyn atai. Roeddwn nhw'n dal i fod yn sgwrsio ymysg ei gilydd yn y Saesneg! Pam? Allai ddim dallt. O gwbwl. Yn enwedig o gofio fod pobol yn blino clywed gymaint o'r Saesneg dramor. Ar y pryd, meddylis i falla fod o rywbeth i wneud efo'r genhedlaeth h^yn, ond roedd heddiw'n ddigon i newid fy meddwl am hynny. Dwi'n si^wr gewch chi wybod am hynny cyn bo hir...wel, fory

Be ddiawl sy'n bod arno ni'r Cymry Cymraeg dwch? (Rhan 2 'fory)

Reit, dwi'n dod o gefn y ceffyl 'ma rwan. Dwi'n allergic i'r basdads beth bynnag.

Hwyl!


Mae 1 yn cwyno:

  • Am 5 October 2004 at 17:22, cwynodd Blogger Geraint Criddle

    Cytuno â chwi, Mr Saer. Newydd ddychwelyd o ngwylie (ac yn falch bod yn Gymro yn lle bod 'from the U.K. Well, Wales actually. You don't know where it is? It's west of England), ac unrhyw symudiad bach gan yr awyren i unrhyw gyfeiriad, o'n i'n meddwl ei bod hi'n ta ta arna' i...

     

Am gwyno?

<< Adra'