Saerhâd

Golwg un-llygeidiog ar amryw bethau

Wednesday, October 06, 2004

Taga ar f'acen y twat!

Ac felly, rhan 2. O ryw fath beth bynnag.

Felly dyna lle ro'n i, yn swyddfa'r adran Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, yn dal i fyny efo'r ambell beth i mi ei fethu yn yr wythnos gynt ac ati.

Ar fy ffordd allan o'r swyddfa ac yn dal i siarad gyda'r ysgrifenyddes, sylwi ar ddau hogyn yn sefyllian ac yn syllu'n syn ar ein sgwrsio. Wedi i'r ysgrifenyddes fynd yn ôl i'r swyddfa, a tra roeddwn yn 'sdudio'r notis bôrd, clywais damad o'i sgwrs.

"That's North Wales Welsh then innit"

Medd un. Acen...dwn i ddim. Mae unrhyw acen i'r de o Birmingham yn swnio'n eitha' tebyg i mi yn Saesneg. Di-acen fyddai'r disgrifiad gorau.

"Yeah, it just sounds like a bunch of gibberish spoken by someone with a sheep stuck in their throat, hur hur"

"Yeah. Hur, snick"

Atebodd y llall mewn modd Beavis-aidd.

"Taga ar f'acen y twat"

Medda fi dan fy ngwynt. Wel, fel tasa person trwm ei glyw yn ddeud dan ei wynt.

Peth nesa', dyma ddrws un o stafelloedd y darlithwyr yn agor. Blydi hel! Roedd y ddau grinc yma'n aros i weld darlithydd Cymraeg ?!?

"Reit, gallaf eich gweld chi nawr hogia'. Tyrd di fewn am sgwrs gyntaf, ac os alli di aros am ddeg munud?"

Nodiodd y llall ei ben mewn dealltwriaeth. Be ffwc?!?!

Hwyl!


Mae 0 yn cwyno:

Am gwyno?

<< Adra'